Friday, December 31, 2010

स्कुटरवालालाई बाइकवाली सबैभन्दा रिस उठ्दो रच

तपाइलाई सबैभन्दा रिस केमा उठ्छ भनेर ८/१० जनालाई सोध्या। बाइक चलाउने हिम्मत नभएर लामो समयदेखि स्कुटरआँ सडक नापिरहेका एक पुलिङ्ग मित्रले भने- मेरो स्कुटर अगाडिट कुनै केटीले पल्सर बाइक चलाएर गई भने म सहनै सक्दैन..धेरैले आफ्नो रिस आँफ्नै कारणले निम्त्याउने रचन्...

No comments:

Post a Comment

Please leave your comment here