Friday, December 31, 2010

चञ्चकली मिस कि मेडम

मिस हात्ति प्रतियोगितामा चञ्चकलीले जितेपछि एउटाले मलाई सोध्या, त्यो २८ वर्षीय चञ्चकली मिस थिइ कि मेडम जजले कसरी जाँचे रे, के भन्ने ? सबैको दिमागाँ गतिलो कुरा मात्र खेल्दिने भा भए स‌सार कहाँ यस्तो हन्थ्यो र...

No comments:

Post a Comment

Please leave your comment here