Friday, October 29, 2010

इन्टरनेट मौन

विपश्यनाको १० दिने आर्यमौन पछि दुई चार दिने इन्टरनेट मौनमा छु है साथीभाइ। अन्य काम थुप्रियाछन्। ती नसकिन्जेल इन्टरनेट मौन बेला बेलाँ मात्र तोडिन्छ। धेरै बातचित गरिन भनेर चित्त नदुखाम है...


No comments:

Post a Comment

Please leave your comment here