Friday, October 29, 2010

कम्प्युटर एसोसियसनमा खोई समावेशी

यो कम्प्युटर एसोसियसन अफ नेपाल क्यान भन्ने संस्थालाई मुद्दा हाल्दिन पर्छ कि के हो। यस्तो समावेशी जमानाँ नि, २३ जना नयाँ कार्यसमितिआँ जम्मा एक जना मात्र महिला छन् यार। अरु कुराँ त पछि पार्याथे पार्याथे प्रविधिआँ नि महिलालाई नै पछाडि पार्या रचन्....


No comments:

Post a Comment

Please leave your comment here