Tuesday, March 20, 2012

मलाई भने 'फिरी' छ


अफिस आउँदा बसमा सुनेको #रोइला गीत (केटीले केटालाई भनेको):

बिहे गर्‍यौ तिमीले, तिम्लाई तिरिमिरी छ...
मलाई भने 'फिरी' छ...

No comments:

Post a Comment

Please leave your comment here