Sunday, March 18, 2012

व्यापारीको ब्लडप्रेसर

प्रकाश दाहालको टोलीले सरगमाथा चढ्न सरकारले दिने भनेको दुई करोड रुपैयाँ नलिने भएपछि को को व्यापारी-उद्योगीको ब्लड प्रेसर बढ्यो होला? तर तिनले जो जसलाई जति दिए नि घुमाइफिराई हामीसँग लिइहाल्छन्।

No comments:

Post a Comment

Please leave your comment here