Friday, October 29, 2010

अप्सराहरु पठार विपश्यना ध्यानाँ

यसपालि विपश्यनाको ध्यान कडा भो। पहिलो दिनैट इन्द्रको आशन डगमगाएछ क्याहो। सुरुका दुई तीन दिन त ध्यानाँ अप्सराहरु पठार खुब विथोल्ने प्रयास गरिरहे नि....


No comments:

Post a Comment

Please leave your comment here