Wednesday, October 13, 2010

रक्सीसँग....

संगत गुनाको फल दुई वर्ष जति पछि आज दोहोरी गइयो। दोहोरीमा गाउने बहिनी चिनेकी परिछन् क्यासँग स्याटर हानिन् भने …तिमीले यहाँ रक्सीसँग मन साट्नी; घरमा दिदीले कसरी रात काट्नी…

No comments:

Post a Comment

Please leave your comment here