Wednesday, September 1, 2010

एउटै लिङ्गको पाल्न भएन बस्तु

चाहे भाले हुन् वा पोथी। एउटै लिङ्गका मात्र खरायो पाल्दा तिनको प्रजनन सहितका अधिकारमा हनन भयो भन्ने सोचेर भा'जति खरायो उपहार दिएर पठाएँ। अब जे पाले पनि भाले पोथी मिलाएर पाल्ने संकल्पमा कटिवद्ध ......

No comments:

Post a Comment

Please leave your comment here