Tuesday, October 30, 2012

ठोक्किन आम्छन् त गाडी नि, मान्छे नि

मोटर नगुड्ने ठाममा गोडा दशेक दिन बसेर आको त। यो काठमाडौं छातिमा आफूले हिड्नै नजानेर हो कि, ह्याँकालाई दशैंले नछोडेको हो, ठोक्किन आम्छन् त गाडी पनि, मान्छे पनि।
Like ·  · 

No comments:

Post a Comment

Please leave your comment here