Monday, August 13, 2012

भोलिपर्सी Free Wifi Coach आउँछ होला !

कसैको ध्यान गुरुजी साहित्य (माथिको गजलमा) मा परेको भए माफ पाउँ । उहिले-उहिले बसमा Video Coach लेखेको हुन्थ्यो । त्यो गाडीमा चढ्दा शान नै बेग्लै। अस्ति एउटा गाडीमा Pen Drive Coach लेखेको देखे नि खिच्न भ्याइएन । तर, आज LCD Coach लेखेको चाहिँ खिच्न भ्याइयो। भोलिपर्सी Free Wifi Coach आउँछ होला ! समय परिवर्तनशील छ।


No comments:

Post a Comment

Please leave your comment here