Sunday, April 1, 2012

पत्रकार निर्यातमा नेपाल अग्रणी ?

हैन पत्रकार निर्यात गर्नेमा पनि नेपाल सबैभन्दा अग्रणी देशमा पर्छ कि के हो? जापानमा आएर यसो हिसाब गरेर ल्याउँदा जुन जुन विकसित देशमा पनि नेपाल पत्रकार महासंघको शाखा भाको पाइयो यस्तो तालले त कुनै दिन सबैभन्दा धेरै विदेशका शाखा भाको राष्ट्रिय स्तरको पत्रकारहरुको संगठनमा नेपाल पत्रकार महासंघ पर्छ कि जस्तो लाग्न थाल्यो।

No comments:

Post a Comment

Please leave your comment here