Friday, August 20, 2010

राजा हो र दिनदिनै नुहाउनुपर्ने

'राजा हो र तपाई दिनदिनै नुहाउनुपर्ने ?' एकजना साथी पानी थोरै आएको गुनासो गर्न घरबेटीकोमा पुगेका रहेछन्।

No comments:

Post a Comment

Please leave your comment here