Saturday, May 29, 2010

नजिकै अत्तर बसाएमा....

क्या रमाइला रमाइला सम्चार पढ्न पाइन्छ भने बाची बसे। एउटा राष्ट्रिय पत्रिकाको हेडलाइन
'पानी अभावले स्याम्पु र साबुनको बिक्री घट्यो; बडी स्प्रे र अत्तरको आयात दोब्बर'
कोही कोही नजिक बस्दा सारै नै बसाएर आयो भने याद गर्नु है... धेरै दिनदेखि नुहाउन पारैनछ। (हास्नुपर्ने कारण धेरै छन् हा हा हा...)

No comments:

Post a Comment

Please leave your comment here