Friday, May 28, 2010

फिलिम बुझे पो, काइट्सलाई नराम्रो भन्छन्....

'काइट्स'लाई धेरैले नराम्रो भनेसी सारै कमजोर आंकलन गरेर फिल्म हेर्न गाको भर हो कि के हो मलाई त राम्रै लाओ त फिल्म। आफूले फिल्म नबुझ्ने भर हो कि...पत्रिकाले त सारै नराम्रो भनेर लेखिराथे। कतिखेर राम्रो आउला भन्दा भन्दै फिलिम सकिन्छ भन्याथे। मैले चाहिँ कतिखेर नराम्रो हुनेरैछ फिलिम भन्दा भन्दै फिलिम सकियो। हास्नुपर्ने कारण धेरै छन् हा हा हा...

No comments:

Post a Comment

Please leave your comment here