Tuesday, May 25, 2010

नेपाल विश्वको १४ औं गरिब राष्ट्रमुन्छेहरु कुरै नबुझी बोल्दा रैछन् हाम्रो देशलाई संसारकै दोस्रो गरिब देश भन्थे। आज यसो खोजेको;बेलायत सर्कार्ले हाम्रो देशलाई विश्वकै १४ औं गरिब राष्ट्र भनेको छ र एसियाको चाहिँ सबैभन्दा गरिब।http://www.dfid.gov.uk/where-we-work/asia-south/nepal/

सबभन्दा गरिब त १)सियरालिओन २) तान्जिनिया ३)बुरुन्डी ४)मालावी ५)इथोपिया पो छन् त..

No comments:

Post a Comment

Please leave your comment here