Friday, April 30, 2010

माधव सर्कालाई भारतको समर्थन

माधव सरकारलाई भारतको समर्थन भनेर मनमोहन सिंले भने भन्ने समाचार सुनेर सुतेको। सपनाँ त म प्रधानमन्त्री भारे मनमोहनले मलाई त्यसो भनेसि मैले पनि - आपको सरकार के भी नेपालका समर्थन हैं'भन्देको मनमोहनले त तीन गिलास पानी पिएको। हाम्रा देशका प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो सपना देख्लान्?(हास्नुपर्ने कारण धेरै छन् हा हा हा...)