Saturday, July 5, 2008

भवन बीना नै पढाई

दकाली र्टाईम्स
रकुवा, नवलपरासी
रकुवा गा.वि.स. वाड नं. १ वाझोवारी कोल्यारमा भवन विना नै चौरमा राखेर विद्यार्थीलाई पढाइन्छ । गत २०६४ सालमा संचालन गरिएको श्री बाल प्रगती प्रा.वि. नामको स्कूल जि.वि.स. नवलपरासी उपेक्षित तथा उत्पीडित दलित कार्यक्रम मार्फत प्राप्त अनुदान रकम रु. ३०,०००।-द्वारा विद्यालय संचालन भएको यस ठाउँमा अधिकांश दलित र मगर जातीका झण्डै १०० जना विद्यार्थी छन् ।
हाल सम्म भवनको कुनै व्यवस्था भएकोले पानी पर्दा नजिक कसैको पिढीमा लगी पढाइन्छ कि बीदा नै गरिन्छ भने घाम लागेको समयमा चौर र चौतारीमा विद्यार्थी राखेर पढाइन्छ भन्नु हुन्छ शिक्षिका टिका सुनार ।
हाल बाल शिक्षा मार्फत कक्षा-१ बाट शुरु गरिएको यस विद्यालयमा साँगुरीघाटको पुल निर्माण पश्चात जगौली र पाल्पा भोटाहाका विद्यार्थीलाई समेत पायक पर्ने छ । यस विद्यालयको भवन निर्माणका लागी आवश्यक प्रक्रिया सहित संबन्धीत सरकारी तथा गैर सरकारी संख्या र व्यक्तिहरुलाई समेत अनुरोध गरिएको वि.व्य.स. अध्यक्ष राजन रसाइलीले द काली टाइम्सलाई बताउनु भयो ।