Saturday, February 1, 2014

कुकरको बिंड

सिठ्ठी नलगाउने प्रेसर कुकरमा दालभात पकाउन जत्तिको झ्याउ पकवानको अरु कुरामा हुँदैन होला। कुकुर हेर्दा नयैं छ, फाल्न नि माया लाग्ने। सिट्टी नलाएर बिंड समातेरऽऽऽऽ बस्न परिराछ।

Like ·  · 

No comments:

Post a Comment

Please leave your comment here