Monday, January 27, 2014

आफ्ना छोराछोरी बाहेक

एक पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री भने - डेलिगेसन लिएर आफ्नो जिल्ला/क्षेत्रका अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्रमा डाक्टरहरु गएनन् भन्न आउने सांसदहरु एक्लै आएर भन्छन्, 'लउन मेरो डाक्टर छोरा/छोरी/बुहारीलाई काठमाडौंको कुनै अस्पतालमा जागिरको व्यवस्था गरिदिन पर्यो।' हाम्रो नेपालमा....

No comments:

Post a Comment

Please leave your comment here