Saturday, October 27, 2012

युरिया हालेको जमरा

गाउँको चौतारीमा भेला भएकाहरुको गफ 'यसपटकको दशैंमा जमरा राम्रोसँग सप्रिएन त्यसैले अलिकति युरिया हालें मैले त।'

No comments:

Post a Comment

Please leave your comment here