Thursday, September 20, 2012

मन्त्री मोडल


हाम्रा अर्थमन्त्रीलाई मोटरसाइकलमा चढेको पनि कस्तो सुहाउँदो रहेछ भनेर सकारात्मक कुरा मनमा आएको भए पनि हुने। तर कस्तो नकरात्मक कुरा खेल्यो भने मेरो मनमा। हेर त! व्यापारीले नेता अझ अर्थमन्त्रीलाई नै मोडल बनाएको। (ती पछाडि उभिएका पद्म ज्योती, माओवादीबाट विघटित संविधानसभामा मनोनित सभासद थिए।)
Like ·  · 

No comments:

Post a Comment

Please leave your comment here