Tuesday, September 18, 2012

'खलनायक' नै भनी श्रद्धान्जली

कसैको मृत्युमा 'खलनायक' नै भनी श्रद्धान्जली व्यक्त गरेको विज्ञापन पहिलोपटक पत्रिकामा देखियो, सायद फिल्मको खलनायक थिए होलान् यिनी।

No comments:

Post a Comment

Please leave your comment here