Thursday, June 28, 2012

डन - पत्रिकाको नाम

परशुराम बस्नेतको लगानीमा पूर्वमा पत्रिका निस्कने रे भन्दा कसैकसैले 'डन' राख्नेहोला पत्रिकाको नाम भन्दै थिए। 'डन' नामको पत्रिका त पोखरामा निस्किसकेको रहेछ। लागनी चाहिँ कस्को छ त्यो भन्ने बुझ्न पाइएको छैन।


No comments:

Post a Comment

Please leave your comment here