Wednesday, December 28, 2011

ससुराली राम्रो सालीले

भाले राम्रो बासेको,
केटी राम्रो हाँसेको,
खेत राम्रो आलीले,
बारी राम्रो बालीले,
बँगैचा राम्रो मालिले,
ससुराली राम्रो सालीले।

(आजभोलि गाडीको पछाडि के लेख्याछ हेर्ने बानी नै परिसकेछ।)
No comments:

Post a Comment

Please leave your comment here