Thursday, August 5, 2010

शरण परेपछि....

अब राजनीतिक विश्लेषकको पगरी गुताइदिइ सकेपछि विश्लेषण पनि गर्न परो नि भारतीय दूत श्याम शरण आकाले अब उन्ले के गर्छन् भनेर केही ठोकियो.... http://www.mysansar.com/archives/2010/08/id/12590 

No comments:

Post a Comment

Please leave your comment here