Saturday, February 15, 2014

थरिथरिका जिब्रोले गर्दा भान्सेले सुख नपाएपछि

थरिथरिका जिब्रोले गर्दा भान्सेले सुख नपाएपछि लेखेको रे। बसन्तपुर बजार, तेह्रथुमको होटल याकमा। भिमनिधि तिवारीले लेख्नुभएको कविता रहेछ।

No comments:

Post a Comment

Please leave your comment here