Saturday, April 6, 2013

गोरु जस्तो सजिलो छैन गधा जोत्न


'गोरु जस्तो हैन'छ गधा जोत्न, न मेलो समात्छ न भनेको मान्छ' कतारी मरुमुभिलाई पनि खनजोत र मल-पानी गरी गरी हरियाली पारेका नुवाकोटका प्रेबहादुर नेपालीले भनेपछि 'ट्राई' मारेको अवस्था।

No comments:

Post a Comment

Please leave your comment here