Friday, December 7, 2012

किन तीन करोड भनिरहेको ?

मनमा लागिरहेको कुरो नि: नेपालको जनसख्या २ करोड ६४ लाख भनी तथ्याङ्क आइसक्दा पनि नेताहरूले भाषणमा 'तीन करोड जनताको सवाल छ ह्याँ', 'तीन करोड जनताको भावना विपरित हुन्छ' भनिरहेका छन्। कहाँकालाई जोडेका हुन् तिनले ?
Like ·  · 

No comments:

Post a Comment

Please leave your comment here