Friday, November 16, 2012

पत्रकारका कुरै ठूला

पत्रकार भएकैमा छिमेकीको गाली खाइयो आज, 'खोई पट्रकार जी, प्रचण्ड झापड खाको डृश्य कुनै टिभीले डेखाउन सक्या होइन, चाहिने कुरा खिच्नु छैन, कुरै ठूला टपाईंका..............!!

No comments:

Post a Comment

Please leave your comment here