Saturday, April 21, 2012

मास्क (नाके लंगोटी) को व्यापार

सडक बिस्तार गर्ने भनेर पर्खाल र केही घर त भत्काइए। तर बेलैमा भत्काएका सामाग्री उठाएर व्यवस्थापन नगर्दा जताततै धुलो भएर हिंडी साध्य छैन काठमाडौंमा। कसैलाई 'फ्री'मा व्यापार आइडिया चाहिया भए: काठमाडौंमा सडक बिस्तार भाका ठाउँतिर गएर मास्क (नाके लंगोटी) को दुकान थाप्ने हो भने खुब चल्दो हो।

No comments:

Post a Comment

Please leave your comment here