Tuesday, November 23, 2010

एफएमका साहुहरुलाई गाडी चढ्ने रहर

चिने-जानेका/मानेका-नमानेका धेरैले गाडी चढेको देखेर होला हाम्रा एफएमका साहुहरुलाई नि गाडी चढ्न रहर लागेछ। देशभरका एफएमका मालिक वा सो सरहहरू पोखराँमा दुई तीन बसेर लामो छलफल गरी सरकारसँग माग गरेका छन् - एफएमले ल्याउने साना गाडीआँ नि भन्सार छुट दिन परो। भन्सार तिर्न नपरे हामी पनि गाडी चढ्थेम भन्ने आँट पलाएका सम्पूर्ण एमएफ साहुहरूलाई अग्रिम बधाई है..


No comments:

Post a Comment

Please leave your comment here