Sunday, November 28, 2010

पालुङटारको यात्रा

पालुङटार नगए त पत्रकारै भइन्न झै‍‍ गरे त। लाइयो अब पालुङटारतिर डेड सय रुप्पेको बादली चश्मा लाएर। आँखाको रोग हुन सक्छ क्या धेरै जना भेला भए ठाउँमा....

Thursday at 8:54am ·  · 

No comments:

Post a Comment

Please leave your comment here