Friday, July 20, 2012

नेपालमा जहाँ रोड राम्रो त्यहाँ धेरै दुर्घटना

'साझा सवाल' मा देशमा सडक दुर्घटना किन बढेको भनेर कार्यक्रम गरेको। एकजना विश्लेषकले भने, 'हाम्रोमा जहाँ जहाँ पक्की र राम्रो रोड छ त्यहाँ त्यहाँ दुर्घटना धेरै भएको रेकर्ड मैले अनुसन्धानबाट पाएँ।' सरकारलाई यस्तो विश्लेषण सुनाउँदा रहेछन् र पो हाम्रो रोडको गति यस्तो हुँदोरहेछ।

No comments:

Post a Comment

Please leave your comment here