Sunday, April 22, 2012

यहाँ खसाएको चिठ्ठी कहाँ पुग्ला?

विदेशीले यो पत्र मञ्जुषा देखे भने नेपालको कस्तो सोच बनाउलान्? सुन्धारा काठमाडौं मल नजिकको एउटा पत्र मञ्जुषा। देश बनाउँछौं भन्नेहरुलाई ठूलठूला कुरामा ध्यान छ यस्तो कुरामा कस्को ध्यान जाओस्।
तर खसखस लागेको कुरा चाहिँ यहाँ खसाएको चिठ्ठी कहाँ पुग्ला?No comments:

Post a Comment

Please leave your comment here