Friday, April 27, 2012

पुस्तक कभरमै मोबाइल नम्बर

मरे बुझिएन। साहित्यकार त्यसमाथि पनि एकदमै स्थापित, २० औं कृति लेखेका कृष्ण धराबासीले किन नयाँ कृति 'पाण्डुलिपि' मा आफ्नो मोबाइल नम्बर पुस्तकको अझ कभर पेजमै सार्वजनिक गरेका होलान्...


No comments:

Post a Comment

Please leave your comment here