Sunday, April 1, 2012

परम्परागत पोशाक; नाइट ड्रेस

Narayan Shrestha सँग किमोनो (खासमा युकाता रहेछ पछि मात्र थाहा भयो; जापानी परम्परागत पोशाक)मा। जापानीले होटल बेडमा किमोनो राखिदिएका हुने रहेछन्, रात्री पोशाकमा प्रयोग गरोस् भनेर। यसो मनमा खेलेको हाम्रा होटलले पनि दौरा सुरवाल राखिदिए भने विदेशीले लाउँदा होलान् कि नाईं...

 ·  ·  · March 31 at 7:59am · 

No comments:

Post a Comment

Please leave your comment here