Sunday, March 25, 2012

विद्यार्थीमा लगानी

‎'अहिले नानीहरुमा गरेको लगानी भनेको बैंकमा पैसा राखे जस्तै हो। अहिले महिनाको १/२ हजार रुपैयाँ फिसवालामा पढाउनुभयो भने भोलपर्सी तपाइले त्यति नै फिर्ता पाउनुहुन्छ। अहिले १५/१८ हजार रुपैयाँ फिसवालामा पढाउनुभयो भने त्यतिनै फिर्ता पाउनुहुन्छ' नानीको लागि स्कूल खोज्न जाँदा एउटा स्कूलकी प्रिन्सिपलले भनेकी।

No comments:

Post a Comment

Please leave your comment here