Tuesday, December 14, 2010

एटिएमसँगै शौचालय

पुल्चोकको एउटा एटिएममा पैसा झिक्न लाइनमा बसेको। हरेक मानिस भित्र गएसी १५/२० मिनेट भुल्दिएर टेन्सनै गराइदिए यार। यसो सोचे‌ यो एटिएम मेसिन राखेको ठाउँमा ट्वाइलेट पनि थप्दिएछ कि के हो बै‌कले...शहराँ सार्वजनिक शौचालयको कमि पनि छ। एटिएममा पैसा झिक्न उसै पनि १५/२० मिनेट लगाउने भएसी शौचालय थप्दिए हुन्छ बै‌कहरुले, अरुको भन्दा फेसिलिटी बढी भन्न नि पाइने...

No comments:

Post a Comment

Please leave your comment here