Monday, November 8, 2010

नाकाँ लगोंटी

स्वच्छ हावा खाँदै बुटवल, पाल्पा, स्याङ्जा पोखरा हुँदै काठमाडौ‌ फर्कियो। अब फेरि नाकाँ लगोंटी लार हिड्ने दिन आए....5th Nov 2010

No comments:

Post a Comment

Please leave your comment here