Tuesday, November 23, 2010

ठूला पत्रकार

एक महिना अगाडि मात्र चिनी नेपालाँ उत्पादन गर्दा भन्दा विदेशट आयात गर्दा सस्तो पर्ने भएकाले चाडबाडाँ विदेशट आयात गरिएका चिनी नेपालीले सस्ताँ पाउने भनेर सम्चार लेख्यौ। आज फेरि पुरै युरोपै नेपाली चिनीले भरिने भनेर समाचार लेख्याछौ Ramchandra Bhatta .तिमी पनि नेपालका ठूला पत्रकाराँ पर्ने पक्का भो दाजु।


No comments:

Post a Comment

Please leave your comment here