Friday, October 8, 2010

नरकबासी

दशरा लाओ भनेर यसो कोठा सफा गर्न लाको; बल्ल आज बुझियो सानाँ आमाले किन नर्कबासी भन्नुहुँदो रहेछ भनेर...... आधा टन निस्कन लाइसको त फोहर...

No comments:

Post a Comment

Please leave your comment here