Wednesday, July 14, 2010

Made in China अमेरिकाने सामान।

अम्रिकाबाट फर्केका साथीले ल्याइदिएको अमेरिकी ल्यापटप भन्दै शिरको मतिलाई गफ देर खुशी हुँदै प्याकेट खोलेको त ल्यापटपको पछाडि स्पष्टसँगै Made in china भनेर लेखेको छ..क्या ओठ लेप्य्राई यार..(हास्नुपर्ने कारण धेरै छन् हा हा हा...)

No comments:

Post a Comment

Please leave your comment here