Wednesday, July 7, 2010

चैत भित्र संविधान बनाउने कुरा...

राष्ट्रपतिले सहमतीको सर्कार बनाउन देको म्याद पनि आजट सकियो। अब फेरि कति दिन म्याद थप्ने हुन्?अनि यस्ता दलर्ले चैत भित्र नयाँ संविधान बनाउने भनेर फेरि निर्णय गरेर हसाँए यार। के के न तोकेको मितिमा काम गर्ने झैं..

No comments:

Post a Comment

Please leave your comment here