Friday, June 11, 2010

एसी लार जाडो बनार..

गर्मी छ के रे भनेर हाफ टिसर्ट लार भारतीय साहु अनिल अम्बानीहर्ले काठमाडौआँ बनाको बिग सिनेमा हलाँ'राजनीति'भन्ने फिलिम हेर्न गाको त चिसो भर लामबाहुले सर्ट-टिसर्ट/ज्याकेट नलाकोमा पछुतै लाग्यो। फिल्म हेरिन्जेल पाखुरा तिर काँडा उम्रिएसी हातले रगटेर मात्र नपुगेर तात्तातो कफी खान परो। एसी छ भन्दैमा धनीमानीले जाडाँ कपडा खोल्नै पर्ने धुप र गर्मीआँ कम्बल ओड्नै पर्ने जाडो बनार बस्छन् कि के हो ...

No comments:

Post a Comment

Please leave your comment here