Wednesday, July 16, 2008

बाटो बनाएर शिक्षकलाई तलब

कालीटाइम्स सम्वाददाता
खर्सानटार, दरैगाउँ
डेढगाउँ गा.वि.स.का केही वडाका गाउँलेले गाउँ भित्रका भित्रि मोटर बाटो निर्माण गरेर स्थानीय शिक्षकलाई तलब दिने प्रयासमा लागी परेका छन् । गाउँलेले जनश्रमदान विकास निर्माण गरी गाविसले उपलब्ध गराएको रकम शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गरेका हुन् ।
वडा नं. ६ बासीले भुरुङ्गे-वैडा हुदै काली पुल सम्मको मोटर बाटो खनेर त्यसबाट आएको ७० हजार रुपैयाले बाल कल्याण नि.मा.वि. मा स्थानीय तहमा शिक्षक राखेको छ ।
वडा नं. ९ बासीले ढुवाडबाट ढोड भञ्याङ्ग खण्डको बाटो निर्माण गरेर २८ हजार पाँच सय रुपैया जम्मा गरी गत वर्षपढाएर पनि तलब नपाएका शिक्षकहरु खिमु भूजेल, माया भण्डारी र भोजमाया खाणलाई पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने भएका छन् ।